Yabancılar için sağlık sigortası nereden yapılır? Sigorta başvurusu için hangi şartlar ve belgeler istenmekte? Başvuru sürecini detaylı olarak anlattık.

Ülkemiz sınırları içerisinde ikamet eden kişiler, sağlık sigortasından yararlanmak için ilgili kuruma evraklarını teslim ederek başvuruda bulunabilirler.

Yabancıların sağlık sigortası yaptırabilmeleri için ilk olarak yapmaları gereken ikametleri bulunan ilin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine bizzat başvurmaları gerekmektedir. Bu kişiler gerekli olan belgeleri hazırladıktan sonra belgelerini eksiksiz olarak doldurduktan sonra sağlık sigortası işlemleri için başvurabilirler. Böylece yabancı uyruklu kişiler sağlık sigortası ödemesi yapabilir ve genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlayabilirler.

Yabancı uyruklu tüm kişiler gibi yabancı uyruklu öğrenciler de bu sağlık sigortasını yaptırabilmektedir. Öyle ki öğrenciler için bir yıl ikamet etme şartı dahi aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili okula başladıktan sonra 3 ay içerisinde sağlık sigortası başvurusunda bulunabilirler. Öğrencilerin sağlık sigortaları ise öğrenim hayatları sona erdiği tarih itibariyle sona erecektir. Bunun için herhangi bir başvuruda bulunulmasına gerek yoktur. Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte sağlık sigortasından isteyen kişiler faydalanabilir. 

Yabancı Uyruklu Kişilerin Sağlık Sigortası İçin Teslim Etmeleri Gereken Evraklar

Yabancı uyruklu kişiler eğer genel sağlık sigortasından yararlanmak istiyorlarsa, ilgili kuruma istenilen evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Bu evrakların eksiksiz toplanması önemlidir. Sağlık sigortasına başvurmak için ikamet izin belgesi alınmalıdır. Bununla birlikte Sosyal Güvenlik durumlarını gösteren resmi yazı vatandaşı oldukları ülkenin ateşeliğinden alınmalıdır. İlgili kurumun verdiği form eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Yabancı uyruklu kişilerin sağlık sigortası için talep edilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilmelidir. 

Sağlık Sigortası Ne Zaman Biter?

Yabancıların sağlık sigortası sınırsız değildir. Belirli durumlarda bu sağlık sigortası sonlanır. Türkiye sınırları içerisinde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin oturma izinlerinin dolması durumunda sağlık sigortaları da son bulacaktır. 

Türkiye sınırlarında bulunan yabancı uyruklu kişiler, başka bir ülkede sigortalı olarak çalışmaya başlamışlarsa Türkiye’deki sağlık sigortaları otomatik olarak son bulur. Aynı zamanda bu kişiler Türkiye sınırlarında da SSK’lı veya BAĞ-KUR’lu olarak çalışmaya başlamışlarsa sağlık sigortaları sonlanacaktır. Bu nedenlerden herhangi birinin oluşması durumunda herhangi bir başvuru olmaksızın sağlık sigortası otomatik olarak sona erecektir. 

İsteğe Bağlı Sigorta Sorgulama Nasıl Yapılır?