PTT Bank Hesap Açma Nasıl Yapılır?

ptt hesap açma işlemi nasıl yapılır

PTT her ne kadar posta ve kargo gönderimi yapmasıyla biliniyor olsa da, aynı zamanda tüm Türkiye genelinde Ptt bankacılık hizmeti vermektedir. Ptt bankacılık işlemleri ile ilgili olarak detaylı yazımızı buradan ulaşabilirsiniz. Bankacılık hizmetlerini PTT Bank üzerinden yapan posta kurumu, birçok bankaya göre her ne kadar yeni bankacılık hizmeti veriyor olsa da, tüm bankaların sunduğu birçok hizmeti fazlasıyla sunmaktadır. PTT Bank hesap açma nasıl yapılır? Sorusuna cevap verdiğimiz bu yazımızda, PTT Bank hesabı açmak için bankanın sizden istediği tüm belgeler hakkında da bilgiler sunmaktayız.

175 yıllık posta mazisi bulunan PTT, sunduğu bankacılık hizmeti kapsamında müşteri sayısını da her geçen gün önemli ölçüde artırmaktadır.  Türkiye’nin her yerine olduğu gibi, yurtdışına para gönderim imkanı da sunan PTT, yatırımlarını değerlendirmek isteyenlere ya da finansal destek arayanlara da bir takım imkanlar sunmaktadır. Türkiye’nin neredeyse her bölgesinde bulunan şubeleriyle, son derece gelişmiş bir hizmet ağına sahiptir.

Peki PTT Bank hesap açma nasıl yapılır? Neler gereklidir? Hepsi yazımızın devamında…

PTT Bank Hesap Açma Nasıl Yapılır?

Aşağıda gruplara ayırdığımız hesap açma işlemleri için gerekli olan belgeleri, yer aldığınız kategoriye göre PTT Bank şubelerine götürerek PTT Bank hesabı açtırabilirsiniz.

Gerçek kişiler

PTT Bank hesabı açtırmak isteyen ve Türk vatandaşı olan gerçek kişiler, Türk vatandaşları T.C. Nüfus cüzdanı, ikamet belgesi,  pasaport ya da sürücü belgelerinden herhangi birisi ile PTT Bank şubesine giderek bu belgeleri ibraz etmek koşuluyla hesap açtırabilmektedir.

Yabancı uyruklu kişilerin ise ikamet belgesi ya da pasaportları ile yine şubelere giderek, PTT Bank hesap açma formunu doldurarak imzalamaları gerekir.

PTT Aktif Bank Kredi Başvurusu
PTT Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
PTT Üzerinden Kredi Veren Bankalar

Ticaret sicili bulunan tüzel kişilikler

Tüzel kişiliğe sahip olan şirket ya da kooperatifler ise, Ticaret odası tarafından düzenlenmiş Ticaret Odası Faaliyet Belgesi ile birlikte, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenmiş olan vergi levhaları ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Tüzel kişiliği temsil eden yetkili kişinin ise,  Sürücü belgesi, T.C Nüfus cüzdanı, pasaport ya da ikamet belgesini ibraz etmeleri zorunludur.

Eğer ki başvuruyu yapacak kişi şirket adına bir yetkili ise bu kez de yukarıda sayılanlara ek olarak, yetkili kişinin yetkisinin bulunduğuna dair noter onaylı belgeyi PTT Bank şube yetkilisine ibrazı zorunludur.

PTT Bank Hesap Açma Nasıl Yapılır?

PTT Bank Hesap Açma Nasıl Yapılır?

Derneklerin PTT Bank hesap açma nasıl yapılır?

Derneklerin PTT Bank hesabı açtırabilmeleri için öncelikle dernek tüzüklerini, Dernekler masası tarafından verilecek olan kütük numarasının bulunduğu yazıyı ve derneği temsil etmek için gelen kişinin kimlik bilgilerini ibraz etmesi gerekir. Bunun yanı sıra ilgili kişinin noter onaylı imza sirküleri de, PTT Bank hesap açtırmak için derneklerden talep edilenler arasındadır. Derneği temsilen giden yetkili kişinin ise, yetkilendirildiğine dair yetki belgesini de mutlaka şubeye vermesi gerekmektedir.

Vakıfların PTT Bank hesap açma nasıl yapılır?

Vakıflar ise PTT Bank hesabı açmak için, Vakıflar genel müdürlüğünce düzenlenmiş olan sicil numarasının da bulunduğu bir yazıyı, vakıf senedini, vakfı temsil eden yetkilinin kimlik belgesini, yetkilinin yetkili olduğuna dair yetki belgesini ve imza sirkülerini, ilgili şubeye ibraz etmesi gerekmektedir.

Siyasi Partiler PTT Bank hesabı nasıl açarlar?

Siyasi partilerde derneklerde olduğu gibi parti tüzüğünü, partiyi temsilcisinin imza sirkülerini, hesap açtırmaya giden kişinin yetki belgesini ve kimlik belgesini, PTT Bank şube yetkilisine teslim etmesi gerekir.

Apartman Yöneticilerinin PTT hesap açma işlemi nasıl yapılır?

Apartman yöneticilerinin apartman adına hesap açtırabilmeleri için ise, noter onaylı karar defteri, yetkili kişinin kimlik belgesi, yetkili olduğuna dair belge ve apartman yöneticisinin imza sirkülerinin yer aldığı belgeler gerekmektedir.

HESAP AÇMA BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER

1)GERÇEK KİŞİLER

TC uyruklu kişinin;
T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport
Yabancı uyruklu kişinin;
Pasaport veya ikamet belgesi

2)TİCARET SİCİLİNE KAYITLI TÜZEL KİŞİLER (ŞİRKETLER , KOOPERATİFLER)

Tüzel kişiliğin;
 • Ticaret Odası tarafından düzenlenen Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (sicil kayıt sureti)
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen Vergi Levhası
Tüzel kişiliği temsile yetkili kimselerin;
 • T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
 • Şirketi temsile yetkili kişinin noter onaylı İmza Sirküleri
Temsile yetkili kimsenin yetkilendirdiği kişinin;
 • T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
 • Yetki durumunu gösteren noter onaylı Vekaletname

3)DERNEKLER

Derneğin;
 • Dernek Tüzüğü
 • İl Dernekler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve kütük numarasının yer aldığı yazı
Derneği temsile yetkili kişinin;
 • T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
 • Derneği temsile yetkili kişinin noter onaylı İmza Sirküleri
Derneği temsile yetkili kimsenin yetkilendirdiği kişinin;
 • T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
 • Yetki durumunu gösteren noter onaylı Vekaletname

4)VAKIFLAR

Vakıfın;
 • Vakıf senedi
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve sicil kayıt numarasının yer aldığı yazı
Vakıfa temsile yetkili kişinin;
 • T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
 • Vakfı temsile yetkili kişinin noter onaylı İmza Sirküleri
Vakıfı temsile yetkili kimsenin yetkilendirdiği kişinin;
 • T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
 • Yetki durumunu gösteren noter onaylı Vekaletname

4)SENDİKA VE KONFEDERASYONLAR

Sendika ve Konfederasyonun;
 • Kuruluşun tüzüğü
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlükleri tarafından düzenlenen sicile esas yazı
Sendika ve konfederasyonu temsile yetkili kişinin;
 • T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
 • Kuruluşu temsile yetkili kişinin noter onaylı İmza Sirküleri
Sendika ve konfederasyonu temsile yetkili kimsenin yetkilendirdiği kişinin;
 • T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
 • Yetki durumunu gösteren noter onaylı Vekaletname

5)SİYASİ PARTİ

Partinin;
 • Parti tüzüğü
Partiyi temsile yetkili kişinin;
 • T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
 • Partiyi temsile yetkili kişinin noter onaylı İmza Sirküleri
Partiyi temsile yetkili kimsenin yetkilendirdiği kişinin;
 • T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
 • Yetki durumunu gösteren noter onaylı Vekaletname

6)TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TEŞEKKÜLLER (APARTMAN , SİTE VEYA İŞHANI YÖNETİMİ)

Teşekkülün;
 • Teşekküle ait bilgilerin yer aldığı noter onaylı karar defteri
Teşekkülü temsile yetkili kişinin;
 • T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
 • Yetki durumunun yer aldığı noter onaylı karar defteri
Teşekkülü temsile yetkili kimsenin yetkilendirdiği kişinin;
 • T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
 • Yetki durumunu gösteren noter onaylı Vekaletname

7)İŞ ORTAKLARI

Ortaklığın;
 • Noter onaylı ortaklık sözleşmesi
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen Vergi Levhası
Ortaklık adına işlem talep eden kişinin;
 • T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
 • Ortaklığı temsile yetkili kişinin noter onaylı İmza Sirküleri
Ortaklığı temsile yetkili kimsenin yetkilendirdiği kişinin;
 • T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
 • Yetki durumunu gösteren noter onaylı Vekaletname

8)KAMU KURUMLARI

Kurum adına işlem yapan kişinin;
 • T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
 • Yetki durumunu , yetkililerin imza örneklerini gösteren Kurum Mühürlü resmi yazı istenmektedir.

 

Ptt Hesap işlemleri için Ptt’nin sitesine gitmek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (İlk Puan Veren Siz Olun)
Loading...

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir