Nafakaya Haciz Konur mu?

Nafaka, boşanmalarda hâkimler tarafından özellikle belirtilen eşlerden birinin yoksunluğa düşmemesi için, geliri olan eşin gelirinin belirtilen tutardaki miktarını diğer eşe bağlaması durumudur. Buradan da anlaşılacağı gibi nafaka yoksulluğa düşen kişinin zorunlu asgari ihtiyaçlarını karşılaması için sağlanan bir destek türüdür.  Nafakaya Haciz Konur mu başlıklı konumuzda sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Alacaklının tahsili konusunda yasa alacaklıya bazı haklar verir. Ancak yasalar, borçlunun da hayatını idame ettirebilmesi ve geçimini sağlayabilmesi için gelirlerinin tamamına haciz konmasına izin vermez.  Normal bir borçta nasıl maaşın tamamına değil de ¼ oranına sınırlama getiriliyorsa nafaka için de aynı durum geçerlidir. Nafaka ödeyecek kişinin gelirine göre düzenlemeler yapılır.  Nafakaya Haciz Konur mu sorusunuz cevabına gelecek olursak; Nafaka asgari bir yoksunluk sınırında belirlendiği için nafakadan herhangi bir kesinti yapılması mantığa aykırıdır. Kısaca nafakaya icra konulmaz ve haciz işlemi uygulanmaz ayrıca da biriken nafakalara da icra konusu edilemez.

Baba evine İcra Gelir mi?

Boşanıp ailesinin yanına yerleşen bir bireyin herhangi bir borcunun karşılığında yukarı da Nafakaya Haciz Konur mu sorusunu cevaplamıştık ve nafakasına haciz gelmeyeceğini belirtmiştik ancak alacaklı her yolu deneyecektir. Yasal ikamet yeriniz ailenizin yanıysa o adrese icra işlemi başlatılabilir, ancak evdeki eşyaların borçluya ait olmadığı kanıtlanırsa, bir fatura gibi ya da evdeki eşyaların aileye ait olduğuna dair güçlü emareler varsa bunun haczi de mümkün olmayacaktır. Sizler için Nafakaya Haciz Konur mu sorusunun yanında Haczi caiz mallar ve hakları da listeledik.

Haczi caiz olmayan mallar ve haklar:

Madde 82 –

Aşağıdaki şeyler haciz olunamaz:

 1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,
 2. Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyası ile borçlu. Ayrıca ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,
 3. Vazgeçilmesi kabil olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası,
 4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alet ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,
 5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,
 6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsul için lazım olan tohumluğu,
 7. Borçlu bağ, bahçe veya meyve veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alet ve edevat,

Haciz Konulamayacak Diğer Ürünler

Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için sunum. Zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,

 1. Borçlar Kanununun 510 uncu maddesi mucibince haciz olunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar,
 2. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri,

Askeri malullerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,

 1. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,
 2. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın. Kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar,
 3. Borçlunun haline münasip evi (Ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.)

Medeni Kanunun 807.nci maddesi hükmü saklıdır. 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 numaralı bentlerdeki istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline münhasırdır.

Sizler için hazırladığımız Nafakaya Haciz Konur mu yazımız umarım faydalı olmuştur.

 

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (İlk Puan Veren Siz Olun)
Loading...

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir