Bileşik Faiz Nedir? Bileşik Faiz Nasıl Hesaplanır?

birleşik faiz nedir nasıl hesaplanır

Bileşik Faiz Nedir?

Basitçe, kredi veya mevduatın ana miktarına faiz eklendiğinde, bileşik faiz olarak bilinir. Anılan tutarın anaparaya eklenmesi ve gelecek dönemin faizinin, anapara tutarı artı önceki dönemdeki birikmiş faiz tutarı olan yeni tutar üzerinden hesaplanması nedeniyle bu şekilde adlandırılır. Bu süreç yatırımın süresi boyunca tekrarlanır. Temel olarak ,faiz, ana miktarın bileşikleştirilmesi ve daha önce üretilen faiz hesaplanır. Birleşmenin gücü, her yıl yatırım miktarını esas olarak, daha önce üretilen faiz miktarını hesaba katmak suretiyle arttırır ve böylece, basit faiz üzerinde kesin bir sınır oluşturur.

Bileşik faiz nasıl hesaplanır?

Bileşik faizi hesaplamak için formül A = P’dir (1 + r / n) ^ nt

 

Bileşik Faiz Formülü

A = P (1 + r / n) nt

Nerede:

 • A = Tahakkuk Edilen Tutar (asıl + faiz)
 • P = Ana Tutar
 • I = Faiz Tutarı
 • R = Yüzde olarak Yıllık Nominal Faiz Oranı
 • r = ondalık olarak Yıllık Nominal Faiz Oranı
 • r = R / 100
 • t = Yıllar içinde olan süre, 0.5 yıl 6 ay olarak hesaplanır, vb.
 • n = birim t’deki bileşikleşme periyotlarının sayısı; her dönemin sonunda

Bileşik Faiz Formülleri ve Hesaplamaları:

 • Tahakkuk Tutarı Hesapla (Esas + Faiz)
  • A = P (1 + r / n) nt
 • Ana Tutarı hesapla, P için çöz
  • P = A / (1 + r / n) nt
 • Ondalık olarak faiz oranını hesaplayın, r için çözün
  • r = n [(A / P) 1 / nt– 1]
 • Faiz oranını yüzde olarak hesaplayın
  • R = r * 100
 • Zamanı hesapla, t çözmek
  • t = ln (A / P) / n [ln (1 + r / n)] = [ln (A) – ln (P)] / n [ln (1 + r / n)]
birleşik faiz nedir birleşik faiz nasıl hesaplanır.

birleşik faiz nedir birleşik faiz nasıl hesaplanır.

N = 1 olan formüller (her bir periyot veya birim t’de bir kez birleşik)

 • Tahakkuk Tutarı Hesapla (Esas + Faiz)
  • A = P (1 + r) t
 • Ana Tutarı hesapla, P için çöz
  • P = A / (1 + r) t
 • Ondalık olarak faiz oranını hesaplayın, r için çözün
  • r = (A / P) 1 / t– 1
 • Faiz oranını yüzde olarak hesaplayın
  • R = r * 100
 • Zamanı hesapla, t çözmek
  • t = t = ln (A / P) / ln (1 + r) = [ln (A) – ln (P)] / ln (1 + r)

Sürekli Bileşik Formüller (n → ∞)

 • Tahakkuk Tutarı Hesapla (Esas + Faiz)
  • A = Pe rt
 • Ana Tutarı hesapla, P için çöz
  • P = A / e rt
 • Ondalık olarak faiz oranını hesaplayın, r için çözün
  • r = ln (A / P) / t
 • Faiz oranını yüzde olarak hesaplayın
  • R = r * 100
 • Zamanı hesapla, t çözmek
  • t = ln (A / P) / r

 

Bu formülde, P temel tutardır, r , yıllık faiz oranıdır, n , faizin bir yıl içinde kaç kez karıştığını ve t , yıl sayısını belirtir.

Bunu daha iyi anlayabilmek için, bir örnek yardımıyla devam edelim.

 

Hakan; Beş yıllık bir zaman dilimi için yıllık % 10’luk bir faiz oranıyla 50.000 TL’lik bir yatırım yaptı. Üzerinde hesaplanan bileşik faiz ile, ilk yılın faizi aşağıda belirtilen şekilde hesaplanacaktır: 50.000 x 10/100 = TL. 5000

Benzer şekilde, Hakan’nın ikinci yılına olan ilgi birikmiş miktar üzerinden hesaplanacak, yani: 50.000 + 5000 = 55.000

Bu nedenle, ikinci yıla olan ilgi şu şekilde hesaplanacaktır: 55.000 (50.000 + 5.000) x 10/100 = TL. 5550

Benzer şekilde, üçüncü yıla olan ilgi şu şekilde hesaplanacaktır: 50.000 + 5000 + 5,550 = TL. 60,550 * 10/100 = TL. 6055

Benzer bir hesaplama ile ilerlerken, Hakan’nın ilk 50.000 TL’lik yatırımına yönelik dördüncü yılın faizleri şu şekilde hesaplanacaktır:

50.000 + 5.000 + 5.550 + 6055 = TL. 66,605 * 10/100 = 6,660,5

Beşinci yıl için son faiz

50.000 + 5.000 + 5.550 + 6055 + 6,660.5 = TL. 73265.5 * 10/100 = TL. 7,326.55

Böylece, biz, Hakan’nın birleşik faizle, önemli bir çıkar elde ettiğini görüyoruz.

5.000 + 5.550 + 6055 + 6,660 + 7,326,55 = TL 30,591,55

Bu nedenle, Hakan’nın beş yıllık bir sürenin ardından toplam yatırımı

TL 50,000 + TL 30,591,55 = TL 80,591,55

birleşik faiz nedir nasıl hesaplanır

birleşik faiz nedir nasıl hesaplanır

Bileşik Faiz V / S Basit Faiz: Son miktar nasıl değişiyor?

Bileşik faiz formülü ve hesap makinesinin yardımıyla, Hakan’nın ilk yatırımında kazandığı ilginin oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Ancak, ya yatırımı basit faiz olarak hesaplansaydı? Eğer yatırımında basit bir faiz hesaplanmış olsaydı, senaryonun ne kadar farklı olacağını görelim:

Basit faizi hesaplamak için formül: P * R * T / 100.

Burada P , temel miktarı, R’nin faiz oranını ve T’nin zaman çerçevesini ifade eder.

Hakan’nın TL 50.000’lik yatırımı için faiz şu şekilde hesaplanacaktır:

TL 50.000 * 10 * 5/100 = 25.000 TL

Toplam yatırım tutarı TL 50,000 + TL 25,000 = TL 75.000 olarak gerçekleşmişti

Bu basit örnekle, hesaplanan faiz birleşik ise, nihai getirinin daha yüksek olacağını görüyoruz.

Kredi Kartı Ve Kredi Borçlanmalarda Birleşik Faiz Nasıl Hesaplanır?

Bileşik faiz hesaplayıcısının yardımıyla, sadece yıllık bazda faiz hesaplamakla kalmaz, aynı zamanda borçlarınız veya kredi kartınızdan alınanlar gibi çeşitli zaman dilimleri için de hesaplama yapabilirsiniz. Bileşik faizinin günlük borçlanmanızı nasıl etkileyeceğine dair bir örnek:

Tekrar burada Hakan örneğini ele alalım. Beş yıllık bir süre için% 10’luk bir bileşik faiz oranında 50.000 TL‘luk bir borç aldı.

Miktar aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır:

Ana para(1 + oran / 365) 365 * zaman – Müdür (burada, 365 yılın bir yıl içinde kat kat sayısıdır)

Bu nedenle, faiz aşağıdaki hesaplama ile ulaşılabilir:

50.000 (1 + 10/100 * 365) 5 * 365-50000

= 50.000 (1 + 10/100 * 365) 5 * 365 – 50.000

= 50.000 * 1.649 – 50.000

= 32,450

Burada, toplam geri ödeme tutarı Rs 50,000+ 32,450 = TL 82,450 olacaktır.

Bileşik faizin önemini ve bunun nasıl hesaplandığını anladığınıza göre, yatırımlarınızda ne kadar kazandığınızı bilmek ve hatta kredi kartı şirketinizin ödenmemiş faturanız için ne kadar ücret alacağını bilmek için bileşik faiz hesap makinesini kullanabilirsiniz

 

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (1 Kişi puan verdi)
Loading...

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir