65 Yaş – Yaşlılık Maaşı ve Yaşlılık Sigortası

Yaşlılık maaşı konusunda 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden önce, sigortalı olanlar için son 7 yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği sigortalı hizmetlerin eşit olması halinde ise, son sigortalılık hali olanlarda ise, sigortalılık süresi içinde en fazla sigortalının geçtiği sigortalı durumu esas alınarak sonuçlandırılır. Sigortalılık hallerinden hizmet eşitliği halinde ise, eşit sigortalık halini sonucuna göre işlem yapılır.

Yaşlılık Maaşı Nedir?

Yaşlılık maaşı yaşın ilerlemesiyle çalışma gücünün azalması sonucu gelir kayıplarına uğrayan sigortalıların geçimlerini sağlamak amacıyla kurulmuş uzun vadeli sigorta kollarından biridir.

Yaşlılık sigortası uzun vadeli sigorta kolu denmesinin üç temel nedeni vardır.

1 – Bu sigortasından sağlanan yardımları hak kazanmada belirli bir gün sayısı sigortalılık süresi ve yaşın tamamlanmasının aranması durumu olmaktadır.

2 – Bu sigorta kolundan sağlanan yardımların genellikle bir defaya özgü yapılan yardım niteliğinde olmayıp, koşullar devam ettikçe ödenmesine devam edilmesidir.

3 – Bu sigorta kolundan bağlanan aylıkların hesabında sigortalıların tüm sigortalılık suresindeki primi esas kazançlarını dikkate alınmasıdır. Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar, yaşlılık aylığı bağlanması ve yaşlılık toptan ödeme yapılmasıdır.

Yaşlılık Maaşı Bağlanması İçin Koşullar

Sigortalılara yaşlılık sigortası konusunda yararlanmak ve aylık bağlanabilmesi için SSK sigortalılarının çalıştığı işten ayrıldıktan, bağ-kur sigortalılarının ve tarım işlerinde kendi adına veya hesabına bağımsız çalışanlar hariç, sigortalı esas faaliyete son verip veremeyeceğini beyan ettikten sonra, kendisinin veya varsa bir başka kuruma ait tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile en son çalıştıkları ildeki kurumu ilgili bitirme başvurması şartlar, bağ-kur sigortalılık alınabilmesi için, ayrıca yazılı talepte bulunduğu tarihi itibariyle, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle, firmaya ilişkin her türlü borcunun olmaması zorunludur.

Tahsis talep dilekçesine sigortalı bir adet vesikalık fotoğrafı ile SSK sigortalılarının da ilgili döneme ait aylık prim ve hizmet belgesi henüz kuruma verilmemiş olanlar için, sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilmesi beklenir. İşveren tarafından bu belgede durumu e-devlet yoluyla gönderildikten sonra, aylık bağlama işlemi sonuçlandırılır. Bundan sonra yaşlılık sigortası konusu çözülmüş olur.

Yaşlılık Sigortası Ne Zaman Bağlanır?

Yaşlılık sigortası hakkında sigortalıların aylıkları genel kural olarak, bunu istek tarihinden sonraki ay başından başladığı tarih, özel sektör için ayın biri, kamu sektörü için ayın 15’inde 5510 sayılı kanunun 28. maddesinin 4. Fıkrasına göre, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce, görev malülü olanlar 5. Fıkrasına göre çalışma gücünü, %40 ila %59 arasında kaybedenler, 7. fıkrasına göre, erken yaşananların bu durumlarını gösterir sağlık raporu almadan, doğrudan yaşlı kaydı talebinde bulunmaları halinde, rapor tarihi tahsis talep tarihinden sonraki bir tarih olacağını da rapor tarihi izleyen aybaşından, geçerli olmak üzere yaşlılık aylığı bağlanır. Yaşlılık sigortası işlemi de tamamlanmış olur.

Yaşlılık Sigortası Aylık Bağlama İşlemleri

Yaşlılık sigortası işlemlerinden sonra, yaşlı kaydını ödenmesine başlanması gereken tarihli hastalık sigortasında, geçici iş göremezlik ödeneği almakta olanların yaşlılık aylıkları geçici iş göremezlik ödeneği verilme süresinin sona erdiği tarihi, takip eden aybaşından başlatılabilir.

Hizmet borçlanmaları tahsis talep tarihinden önce, tahsil edilen hizmetleri ihyası veya tahsis talep tarihinden önceki süreleri ait ödenmeyen diye bağlı sigorta primleri ile ayni hak kazanılması ve primlerin aylık başlangıç tarihinden sonra, ödenmesi halinde aylık bu ödemenin son defa yapıldığı tarihi izleyen aybaşından itibaren başlatılır.

Bağ-kur sigortalıları kendi sigortalılığı nedeni ile, genel sağlık sigortası primi, dahil prim ve primi eksik her türlü borcu olanlardan talepte bulundukları tarihteki borçları yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile belirlenen muhasebe kayıtlarına çıkarılacak tutarlar ve tahsil edilemeyeceği alacakları, eski miktar ve bu miktarın altında olanların aylıkları, talep takip eden aybaşından başlar ve bunları da ilk aylıklarından kesilerek, tahsil edilir. Yaşlılık sigortası için, tahsil talebi tarihinde kanunda yaşlılık için belirlenen yaş ve sigortalılık süresi şartlarından birini yerine getirememiş olan ancak, yerine getirilmeyen şartı tahsis talep itibaren bir ay içinde yerine getiren sigortalının tahsis talebi, bu şartın yerine getirdiği tarihi itibariyle geçerli sayılır.

Yaşlılık Sigortası Aylık Bağlanma İşlemleri

Kanunlarımızda hem genel şartlara göre, hem de özel şartlara göre aylık bağlanmasına imkan veren maddeler bulunmaktadır. Genel şartlara göre aylık bağlama işlemlerinde belirli prim gün sayısı sigortalılık süresi ve yaş şartını her üçünün veya ikisinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Buna göre parça şartlarda aylık bağlanması mümkündür yine kanunlarımızda sigortalıların işyerlerindeki çalışma koşulları maliyet ve çalışma gücü kaybı oranları erken yaşlanma halleri gibi özel durumları göz önünde bulundurularak daha kolay şartlarla emekli hakkı kazanabilmelerine olanak sağlayan, özel şartlara yer verilmiştir. Buna göre sigortalılara yaşlılık aylığına hak kazanma genel koşullarında aranan prim gün sayısı yaş veya sigortalılık süresi şartlarını yerine getirmedikleri halde, özel durumlarından dolayı daha kolay şartlarda aylık almaya hak kazanabilmektedirler.

Yaşlılık Sigortası Ödemeleri Hakkında

Yaşlılık sigortası toptan ödemesi, SSK ve Bağkur kapsamında sigortalı olanlar da çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurduğu halde, hak ve yaşlılık aylığı bağlanması hak kazanamayan sigortalılara yapılır.

Onun için SSK sigortalılarının çalıştığı işten ayrıldıktan, bağ-kur sigortalılarının işyerini kapattıktan sonra, örneği kurumca hazırlanan tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile ilgili bir başvurması yapması şarttır.

Yaşlılık sigortası toptan ödemesine konu primler, sigortalı SSK kapsamında ise kendisini ve işverenin, Bağkur kapsamında ise, ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri bir kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri toptan ödeme yoluyla ödenmez. Sigortalının varsa, hizmet borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta primleri de göz önünde bulundurularak toptan ödemelerine dahil edilebilir.

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (1 Kişi puan verdi)
Loading...

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir